Sista kommunen att besöka under Sverigeturnén var Växjö kommun.

Växjö kommun har drygt 90 000 invånare. Om sju år är de, enligt prognosen, ytterligare 10 000 invånare. För att skapa plats för över 100 000 invånare krävs fler bostäder, men det ställs också högre krav på framtidens trafik, infrastruktur och service. I Växjö kommun byggs det nya bostäder i ett flertal områden och det planeras för att ytterligare områden ska bebyggas och växa. Vilka svårigheter har de stött på kopplat till byggregelverket? Vad behöver ändras för att regelverket ska stödja utvecklingen i Växjö? Kommittén fick med sig värdefulla synpunkter till det fortsatta arbetet.