På agendan för det tionde mötet med expertgruppen stod bland annat frågor om hur funktionskrav, allmänna råd, och standarder bör förhålla sig till varandra och förutsättningar för digitalisering av byggprocessen.

Även vad urbanisering, klimatpåverkan och framtida bostadsbehov kan få för inverkan på byggnationer diskuterades. Kommittén fick många intressanta inspel och synpunkter under dagen.