I slutet av förra veckan genomförde kommittén två rundabordssamtal med aktörer från samhällsbyggnadssektorn som har expertkunskaper inom miljö- och klimatområdet.

Det ena samtalet hade fokus på klimatpåverkan och det andra på övrig miljöpåverkan i byggprocessen. Frågor som diskuterades var bland annat styrmedel, livscykelanalys, materialproduktion, byggtransporter, byggavfall, farliga ämnen, branschens kunskap, tillgång till information och digitaliseringens möjligheter.

– Det var två mycket bra samtal där vi träffade totalt 21 experter från myndigheter, bygg- och bostadsbranschen och forskningsområdet. Vi har fått en breddad bild av situationen idag, vad som pågår och vilka problem som finns, säger kommitténs utredare Anna Sander.

Kommittén ska lämna betänkandet om miljö- och klimatpåverkan under byggprocessen senast 30 november 2018.

Direktiv miljö- och klimat