Kommittén för modernare byggregler bjöd, tillsammans med IQ Samhällsbyggnad, in till ett forskningsseminarium om utmaningar kring byggnaders utformning

Bild som visar programmet för dagen.

 

Forskare från KTH, Chalmers och RISE samtalade kring  historiska och nutida utmaningar för lagstiftning om byggnaders utformning och tekniska egenskapskrav. Pågående forskning presenterades och kopplades till  hur synen på bostaden och behoven som bostaden ska uppfylla har förändrats över tid och vilka samhällsutmaningar vi står inför idag. Vad händer under byggnadens livslängd? Vilka utmaningar ska dagens bygglagstiftning möta?

Seminariet var en del i insamlandet av fakta kring byggregler inför slutbetänkandet som lämnas under 2019.