Många efterfrågar Kurt Eliassons och Anna Sanders medverkan.

Kommittén valde tidigt ett utåtriktat arbetssätt för att få en bred bild av upplevda problem med byggregler och för att lyssna in förslag till lösningar.

– Vi har fått många kloka synpunkter och tankar som vi har stor nytta av i kommitténs arbete genom att samtala med aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen, säger Anna Sander.

Anna Sander medverkade förra veckan på Stålbyggnadsdagen. Fokus för dagen var ”Hållbar framtid” och hur stålet kan bidra till ett hållbart klimatneutralt byggande.  Anna talade nyligen även på Stadsarkitektföreningens årsdag där hon beskrev uppdraget och arbetsprocessen kring moderniseringen av byggregler. Diskussionen gick under temat ”Reformering av PBL – vad händer med livsmiljön?”. Kurt Eliasson besökte under oktober SKL:s nätverk för bygglovschefer och fick ta del av deras erfarenheter och kunskaper.

Hittills har kommittén medverkat på 15 olika arrangemang. Därutöver har kommittén haft rundabordssamtal med 35 organisationer när det gäller standarder och byggregler och med 19 specialister när det gäller miljö- och klimatpåverkan.

– Vi kommer att fortsätta med de utåtriktade samtalen genom hela utredningsperioden för att kunna lämna genomtänkta och väl övervägda förslag till regeringen, säger Kurt Eliasson.

Kommittén ska lämna tre betänkanden. Det första som handlar om standarder lämnas i år, det andra som handlar om miljö- och klimatpåverkan lämnas nästa år och det tredje som handlar om byggregler övergripande lämnas 2019.

Kurt Eliasson och Anna Sander
Kurt Eliasson och Anna Sander