Kommittén för modernare byggregler medverkade med en kunskapsdialog om förändringarna i kontrollsystemet.

Boverkets kompetensdagar vänder sig till alla som arbetar med den praktiska tillämpningen av plan- och bygglagen. Det är två dagar i slutet av november som är fyllda med intressanta föreläsningar och kunskapsdialoger. Kunskapsdialoger innebär att deltagarna väljer ämne, lyssnar på en förinspelad föreläsning och diskuterar frågeställningar under ledning av en samtalsledare.

Precis som förra året så deltog Kommittén för modernare byggregler med en kunskapsdialog, den här gången med fokus på kontrollsystemet av byggreglerna och de förändringar som genomfördes 2011.
Intresset för vår översyn av kontrollsystemet var stort och det kom in många synpunkter under diskussionerna.