Vid kommitténs femte möte med referensmöte diskuterades bland annat uppbyggnaden av funktionskrav, användningen av allmänna råd, hänvisningar till standarder och digitalisering av BBR och EKS.