Vi hälsar två nya medarbetare välkomna till Kommittén för modernare byggregler

Marja Lundgren ska skriva betänkandet om byggregler som ska lämnas i slutet av 2019. Marja har arbetat med miljö och hållbarhet i byggbranschen i många år och som projektledare i forsknings- och utvecklingsprojekt. Marja kommer närmast ifrån en tjänst på White arkitekter. Hon är också på deltid doktorand vid KTH. Hennes fokusområde är integration mellan arkitektur och teknik för att uppnå energieffektiva och förnybara lösningar.
– Jag har jobbat med stöd till byggherrar och projektledare i utvecklingsprojekt och känner väl till olika frågeställningar som diskuteras. Det ska bli spännande att få jobba med frågor som rör branschens förutsättningar, ramar och lagkrav. 

Jonas Hammarlund ska i första hand analysera och beräkna ekonomiska konsekvenser av de förslag som kommittén överväger samt arbeta med konkurrens- och företagsperspektivet. Jonas kommer från en tjänst på Boverket där han har arbetat med analyser av bygg- och bostadsmarknaderna. Jonas har även erfarenhet från Konkurrensverket, NUTEK, Näringsdepartementet, Statskontoret och som sekreterare i flera tidigare utredningar, bland annat Byggkonkurrensutredningen.
– Även om jag har haft lite olika inriktningar i mina tidigare roller så återkommer jag alltid tillbaka till frågor som rör samhällsutveckling och byggnadsbranschen på olika sätt. Det är frågor som har stor påverkan för människor och som är intressanta att jobba med.