Vi hälsar Tove Lundmark Söderberg välkommen till Kommittén för modernare byggregler

Tove Lundmark Söderberg är jurist och kommer närmast från Boverket. I kommittén ska Tove framförallt arbeta med juridiska frågor kring kontrollprocessen och de eventuella förändringar som kommittén föreslår.