Vårt nionde möte med expertgruppen handlade bland annat om bemyndiganden och kontrollsystemet.

Under mötet diskuterades också uppbyggnaden av funktionskrav, användningen av allmänna råd och hänvisningar till standarder i BBR och EKS. Många kloka tankar och resonemang framfördes till kommittén. 

Slutbetänkandet lämnas till regeringen i december 2019.