Idag träffade kommittén referensgruppen för sista gången. På det här mötet diskuterade vi möjliga förslag och vilka konsekvenser de kan få. Det har varit värdefullt att för kommittén att få ta del av referensgruppens tankar och erfarenheter inför färdigställandet av slutbetänkandet.

Kommittén lämnar över sitt slutbetänkande till regeringen den 19 december.