Idag har referensgruppen diskuterat konsekvenser för olika förslag om byggstandarder.

Inför kommitténs betänkande om hur systemet med standarder påverkar byggandets effektivitet och konkurrens har vi idag träffat en av våra referensgrupper. Gruppen har gett sin syn på vilka konsekvenser olika tänkbara förslag kan få. Betänkandet om standarder ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 29 december.

Möte med referensgruppen.

Referensgruppen för standarder består av: Magnus Everitt, Installationsföretagen, Britta Permats, Svensk ventilation, Per Andersson, Transportstyrelsen, Karolina Celinska, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Gunilla Franzén, Svenska geotekniska föreningen, Leena Haabma Hintze, Swedish Rental Association, Mikael Hallgren, Svenska teknik & designföretagen, Ove Lagerqvist, Stålbyggnadsinstitutet, Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen, Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige, Kristina Loboda, Kommerskollegium, Markus Petersson, Byggmaterialindustrierna, Allan Rasmussen, JM, Mårten Lindström, Sveriges byggindustrier, Petter Jurdell, SABO, Christian Blomberg, Uppsala Kommun.