Kurt Eliasson och Anna Sander tar upp frågan i en debattartikel i Jönköpingsposten.

Debatt: Förenklade byggregler underlättar stadsutveckling