Publicerade debattartiklar:

DN, 19 december 2019
Västerbottens Kuriren, 20 mars 2018
Jönköpingsposten, 14 mars 2018
Uppsala Nya tidning, 17 april 2018

 

Kommittén har synts i media:

2019

Fastighetstidningen, Så vill de modernisera byggreglerna

Arkitekten, Utredning föreslår nya planlösningar för bostäder

Fastighetsnytt, Förslagen som ska förenkla byggreglerna

Byggindustrin, Förslagen som ska förenkla byggreglerna

Byggvärlden, Så ska det bli enklare att bygga

Byggnorden, Otydliga föreskrifter hindrar ett kostnadseffektiv byggande

Byggvärlden, Innovation hindras av detaljerade råd

2018

Byggkontakt, Kommittén för modernare byggregler åker på Sverigeturné

Byggkontakt, Byggreglerna i fokus på cafédialog i Gävle

Norrbottens kuriren, intervju med Kurt Eliasson

Byggvärlden, Tre förslag för modernare byggregler

Sveriges radio Västerbotten

Fastighetsnytt, Delbetänkande för modernare byggregler

Fastighetsnytt, Vi vill avveckla handelshinder

Byggvärlden, Ett steg närmare en modernisering av byggreglerna

Byggkontakt, Vägval för Sveriges nya byggregler

Fastighetsnytt, Vissa regler saknar syfte

2017

Sydsvenskan, Krångliga byggregler ska utredas

Byggindustrin, De ska göra byggreglerna enklare

Byggvärlden, Ska utreda regelkrånglet i byggbranschen

Industritorget, Önskemål om tydliga byggregler som inte detaljstyr

Byggkontakt, Många berörs, men få deltar i utvecklingen av byggstandarder

Betong.se, Nya regler ska underlätta byggandet

Byggbiz, intervju med Kurt Eliasson