Rum med mötesdeltagare
Folio Images

Kommittén för modernare byggregler har haft i uppdrag att lämna tre betänkanden till regeringen. Det första delbetänkandet handlar om det nuvarande systemet med byggstandardinsering, det andra handlar om miljöpåverkan i byggprocessen och slutbetänkandet är en grundlig översyn av byggregelverket och kontrollsystemet. Läs mer under fliken ”Vårt uppdrag”.

Kommittén valde ett utåtriktat arbetssätt. Det innebar att vi har fört samtal med intressenter så som fastighetsägare, brukare, arkitekter, konsulter, byggindustrierna, byggmaterialindustrierna, myndigheter, kommuner, länsstyrelser och organisationer. Vi har tagit del av forskning och genomfört workshops. Vi har genomfört undersökningar, studerat andra länder, gjort studiebesök och deltagit på arrangemang för att få in synpunkter.

Betänkandet om standarder:

Kommittén har haft i uppdrag att utreda hur det nuvarande systemet med byggstandarder och dess tillämpning påverkar byggandets effektivitet, systemets ekonomiska konsekvenser och hur det påverkar konkurrensen. Betänkandet lämnades till regeringen den 20 december 2017.  Läs med under fliken ”Våra förslag”.

Betänkandet om klimat- och miljöpåverkan:

Vårt uppdrag var att bedöma de samhällsekonomiska effekterna av att minska byggnaders miljöpåverkan och utreda behovet av förändringar i regelverk och andra styrmedel. Betänkandet lämnades till regeringen den 20 juni 2018. Läs mer under fliken ”Våra förslag”.

Slutbetänkandet:

I slutbetänkandet presenteras kommitténs slutsatser gällande regelverkets omfattning och innehåll samt en översyn av kontrollprocessen. Slutbetänkandet lämnades till regeringen den 19 december 2019. Läs mer under fliken ”Våra förslag”.