Folio Images

Dialog och bred kunskapsinhämtning

Kommittén har valt ett utåtriktat arbetssätt med fokus på dialog. Samtal i olika former med berörda intressenter inom branschen, brukare, kommuner, länsstyrelser, myndigheter, organisationer med flera sker under arbetets gång. Vi har hittills haft åtta rundabordssamtal med 35 intressentgrupper och 65 personliga företrädare. Kommitténs utredare har även medverkat på cirka 15 årsmöten och konferenser.

Vi tar del av forskning och rapporter inom området och jobbar också med enkätundersökningar gentemot såväl branschen som allmänheten för att samla in synpunkter och fakta så brett som möjligt. Kommittén har även ett internationellt perspektiv som innebär att vi tittar på hur andra länder i Europa arbetar med standarder och byggregler.

Vi stämmer av regelbundet med kommitténs expertgrupp och referensgrupper. Expertguppen består av 12 personer som har utsetts av Näringsdepartementet. För att komplettera expertgruppen har kommittén tillsatt refernsgrupper för de olika områdena vi arbetar med.

Här på webbplatsen och via Twitter kan du enkelt följa vårt arbete.