Expertgrupp:

Expertgruppens uppgift är att återkoppla med synpunkter till kommittén under arbetets gång och har tillsatts av Näringsdepartementet. Experterna är personligt valda utifrån bakgrund och kunskap.

Expertgruppen består av:

 • Anna-Bie Agerberg, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Sophie Ahlstrand, Näringsdepartementet
 • Jonas Andersson, Myndigheten för delaktighet
 • Tomas Berggren, Energimyndigheten
 • Anders Gerde, Konkurrensverket
 • Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen
 • Ingrid Hernsell Norling, Boverket
 • Christer Larsson, Malmö kommun
 • Helena Lund, Finansdepartementet
 • Patrik Perbeck, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Ulla Rosenius, Arbetsmiljöverket
 • Kaisa Svennberg, Research Institutes of Sweden

 

Referensgrupper:

För att komplettera expertgruppen väljer kommittén att utse refernsgrupper. Personerna i refernsgrupperna är personligt utsedda.
Vi kommer att ha refernsgrupper för områdena; standarder, klimat och miljö, kontrollsystem samt byggregler och normgivning.