Expertgruppen
Expertgruppen

Expertgruppen:

Expertgruppens uppgift är att återkoppla med synpunkter till kommittén under arbetets gång och har tillsatts av Näringsdepartementet. Experterna är personligt valda utifrån bakgrund och kunskap. Expertgruppen består av:

Charlotte JanssonFinansdepartementet
Christer Larsson, Malmö kommun
Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet
Ingrid Hernsell Norling, Boverket
Johan Hedelin, Konkurrensverket
Johan Larsson, Sveriges Kommuner och Landsting
Kaisa Svennberg, Research Institutes of Sweden
Patrik Perbeck, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Philip Fridborn Kempe, Finansdepartementet

Sophie Ahlstrand, Finansdepartementet
Tomas Berggren, Energimyndigheten
Ulla Rosenius, Arbetsmiljöverket

 

Referensgruppen för byggregler och kontrollsystem

Referensgrupper:

För att komplettera expertgruppen har kommittén utsett referensgrupper. Vi har tidigare haft referensgrupper i arbetet med betänkandena som handlar om byggstandardisering och miljöpåverkan i byggprocessen. Personerna i refernsgrupperna är personligt utsedda. Referensgruppen för byggregler och kontrollsystem består av:

Olov Ask, verksamhetsutvecklare NCC
Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling Hyresgästföreningen
Adam Cocozza, vd Botrygg
Kajsa Crona, adjungerad professor Chalmers och Sweco
Mats Franzon, byggteknikchef Akademiska hus
Ylva Gunterberg, chef process- och produktutveckling Veidekke
Pia Hermansson, bygglovschef Göteborg
Jonas Högset, enhetschef SABO
Henrik Höglund, biträdande bygglovschef Haninge
Malin Klintborg, uppdragsledare Digitalt först, Lantmäteriet
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
Bertil Malmström, adjungerad professor Blekinge tekniska högskola
Ulrika Nolåker, ordförande Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer
Linda Santesson, avdelningschef LINK arkitektur
Ines Uusmann, tidigare vice ordförande i Funktionsrätt Sverige
Monica Wester, Barnverket

Föräldraledig: Björn Berggren, gruppchef Skanska