Folio Images

20 december 2017: Betänkandet gällande standarder lämnades till Näringsdepartementet.

20 juni 2018: Betänkandet om klimat- och miljöpåverkan lämnades till Näringsdepartementet.

13 december 2019: Slutbetänkandet om regelverkets omfattning, normgivningsmakten samt kontrollsystemet ska lämnas till Finansdepartementet.