Folio Images

20 december 2017: Betänkandet gällande standarder lämnades till Näringsdepartementet.

20 juni 2018: Betänkandet om klimat- och miljöpåverkan lämnades till Näringsdepartementet.

19 december 2019: Slutbetänkandet om Boverkets byggregler (BBR),  föreskrifter om lämplighet för sitt ändamål och kontrollen av byggandet lämnades till Finansdepartementet.