20 december 2017: Betänkandet gällande standarder lämnades till Näringsdepartementet.

30 november 2018: Betänkandet om klimat- och miljöpåverkan ska lämnas till Näringsdepartementet.

13 december 2019: Slutbetänkandet om regelverkets omfattning, normgivningsmakten samt kontrollsystemet ska lämnas till Näringsdepartementet.

Löpande: Kommittén lämnar löpande förslag till Boverket gällande föreskrifter om byggregler.